#suyngam

Những băng rôn những hô hào khẩu hiệu Tưởng lớn lao nhưng vô nghĩa thấp hèn Lòng dậy sóng, nhưng cũng đành phải chịu Để tháng ngày đơn điệu những hoài mong    

Those feelings

That feeling of him wrapping his arms around my shoulders That feeling of him kissing my hair That feeling of him looking into my eyes That feeling of hearing him saying “i came to see you” That feeling of him lifting me up That feeling of his thumb drawing small circles on my hand That … More Those feelings