#suyngam

Những băng rôn những hô hào khẩu hiệu

Tưởng lớn lao nhưng vô nghĩa thấp hèn

Lòng dậy sóng, nhưng cũng đành phải chịu

Để tháng ngày đơn điệu những hoài mong

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s