A gift to myself.

Tình yêu bình dị đang liếc nhìn tôi

từ một góc nhà con.

Bằng cặp mắt say sưa

tôi đã từ cửa sổ lòng tôi

nhìn chăm chú vào lòng cuộc sống

Và cảm thấy rằng

với tất cả điều hay điều dở

Cuộc đời thực sự đáng thương yêu.

R.Tagore-1896

Im having a good time. May it be the same for all who read this post.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s