Trên đường về

Trưa Cần Thơ nắng vàng như  đổ lữa

Mùi nhựa đường hăng nồng đến mệt nhoài

Vòng  xe người quay đều trong hối hả

Sót tiếng rao chè, lạc lõng chơi vơi…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s